JSW idzie na lidera europejskiego węgla i przejmuje kolejne kopalnie!

0
254

Pierwsze półrocze 2018 roku Grupa Kapitałowa Jastrzębska Spółka Węglowa zakończyła zyskiem netto w wysokości 1 086,4 mln zł. Końcówka roku 2018 również będzie korzystna w porównaniu z rokiem ubiegłym. To jednak dla prezesa JSW, Daniela Ozona zdecydowanie za mało. Pomimo, że produkcja węgla i koksu wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o kilka procent, to władze Spółki wiedzą, że JSW musi koncentrować się na poszerzeniu bazy zasobowej i inwestować. Dlatego prowadzone są zaawansowane rozmowy z Australijczykami.

Prairie Mining Limited (Prairie) to australijska spółka poszukiwawczo-wydobywcza, notowana na giełdach w Australii, Wielkiej Brytanii i Polsce. Jak poinformowała JSW w swoim najnowszym komunikacie, „Spółka kontynuuje rozmowy z Prairie Mining w sprawie przejęcia pokładów węgla koksującego w złożu „Dębieńsko” na Górnym Śląsku i kopalni „Jan Karski” w Zagłębiu Lubelskim”.

Kopalnia Jan Karski wpisuje się nie tylko w strategię rozwoju JSW na lata 2018-2030, ale wykracza też daleko w przyszłość, nawet do 2050 roku – twierdzi JSW.

Z kolei, zdaniem Spółki z pokładów złoża „Dębieńsko”, już półtora roku po uzyskaniu zezwoleń, będzie można wydobywać do 500 tys. ton rocznie węgla orto-koksowego typu 35, który stanowi 90 proc. zasobów surowca w tym rejonie.

„Dla firmy surowcowej, takiej jak Jastrzębska Spółka Węglowa, najistotniejsze jest zapewnienie dostępu do zasobów węgla koksowego. JSW zamierza to robić nie tylko poprzez inwestowanie w dostępne już złoża, ale również w udostępnianie nowych złóż i nowych poziomów wydobywczych. Baza zasobowa będzie stale powiększana, zwłaszcza w przypadku węgla koksowego typu 35. JSW posiada 952 miliony ton potwierdzonych zasobów operatywnych, co gwarantuje jej stabilne wydobycie na co najmniej 60 lat”

– mówił Daniel Ozon, prezes JSW w rozmowie z niżej podpisanym w wywiadzie dla Magazynu Polskich Przedsiębiorców i Pracodawców „Pamięć i Tożsamość” w grudniowym numerze pisma.

Jeśli dojdzie do porozumienia pomiędzy JSW, a Prairie Mining Limited, Jastrzębska Spółka Węglowa potwierdzi swój prymat nie tylko na polskim rynku, ale także umocni się jako europejski lider, zwłaszcza, jeśli chodzi o wskaźniki i prognozy rozwoju.

Zobacz także  Bunt

I trudno nie wspomnieć, że przecież za rządów PO-PSL mówiło się gremialnie, że węgiel nie jest przyszłościowy, kopalnie są nierentowne i należy produkcję wygaszać. Okazuje się, że nic bardziej mylnego, czego dowodem są wyniku JSW.

Robert Wyrostkiewicz

Fot. za Magazynpit.pl Na zdjęciu prezes JSW, Daniel Ozon

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here