Genetix w służbie archeo

0
1398

Słowniczek:

DNA – kwas deoksyrybonukleinowy; podstawowy nośnik informacji genetycznej przekazywanej z pokolenia na pokolenie; polimer nukleotydów zasad azotowych oznaczanych umownie jako A, T, G i C; długość tego polimeru wyraża się w tzw. parach zasad.

Sekwencja DNA – poznana kolejność następujących po sobie nukleotydów.  Sekwencjonowanie DNA to technologia pozwalająca odczytać sekwencję DNA.

Genom – całkowity DNA danego organizmu. Dla człowieka jest to głównie DNA zawarty w chromosomach jądra komórkowego oraz niewielki chromosom obecny w strukturach komórkowych zwanych mitochondriami.

Gen – sekwencja DNA, która koduje określony produkt, np. konkretne białko. Każdy gen może występować w wielu wariantach zwanych allelami. Poza genami w genomie znajduje się wiele sekwencji niekodujących żadnego konkretnego produktu, ale spełniających rolę regulatorową czy po prostu będących „śmietnikiem” czy „magazynem” na ewolucyjną przyszłość. Są wśród nich sekwencje microsatelitarnego DNA.

Typowanie DNA – poznawanie zmian w obrębie sekwencji DNA konkretnego gatunku stworzeń poprzez analizę DNA jego przedstawicieli  nieopartą o sekwencjonowanie całego genomu.

Enzym – najczęściej białkowy katalizator reakcji biochemicznej. Ułatwia jej zajście, a więc ją przyspiesza. Bez enzymów trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie organizmów oraz pojedynczych komórek.

Zobacz także  Głupcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here